Prisindeks: Formel til brug & Analysere markedet

Prisindeks formel er en måde at normalisere gennemsnitlige pris slægtninge inden for bestemte grupper eller kategorier af varer eller tjenesteydelser, gennem forskellige forskellige regioner på forskellige forskellige tidsrammer. I en verden af e-handel, Det er en fantastisk måde at sammenligne, hvordan priserne varierer baseret på tidsperioder eller geografiske placeringer. On a broader

Fortsæt læsning